Energirådgivning, der sparer penge og giver grøn samvittighed

Merudgiften ved energirigtigt byggeri tjenes hjem via nedsatte driftsomkostninger, bedre komfort og forhøjet boligværdi samt bedre indeklima.

Det har vist sig, at der i mange tilfælde er mange penge at spare ved energirenovering af ældre bygninger.

Det skyldes bl.a., at ejendommens værdi stiger, når energimærket forbedres, hvilket bl.a. kan ske ved isolering.

Ved at få et bedre energimærke på boligen og derved gøre den mere attraktiv, øger det jeres boligs salgspotentiale.

Hvorfor forbedre ejendommens energimæssige tilstand?

I sparer helt konkret penge til opvarmning af jeres hus, når det er bedre isoleret. Derudover får I et bedre indeklima, bl.a. med ventilation – og ikke mindst stiger jeres boligs værdi. Det er altså muligt at bo i det hus, I drømmer om, og have færre udgifter end i jeres “gamle hus”.

Stevns Arkitekterne tilbyder:

    • Energirådgivning under projektering og udførelse af byggeriet
    • Forslag til totalisolering, alternativ opvarmning, rentabel varmeøkonomi og bæredygtige løsninger
    • Energiberegninger – heriblandt varmetabsberegning og ejendommens isoleringsevne
    • Bygningsundersøgelse af de eksisterende bygninger og vurdering af energitilstanden inkl. forslag til forbedringer
    • Meget mere – bare spørg

Vores konkrete løsninger sikrer, at dine ønsker bliver opfyldt, når vi i fællesskab realiserer den optimale løsning.