Priser på rådgivningpakker

Herunder kan se priser hos Stevns Arkitekterne 

Der er mulighed for, at vi løser de praktiske problemer og får de ideer, I ikke selv fik.

Første møde

Mødet tager 1-2 timer. På baggrund af mødet kan vi i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor vi påbegynder skitsearbejdet.
kr 1.500 inkl. moms
  •  

Skitseforslag

I vælger, om I selv vil søge om byggetilladelse og stå for byggeriet, eller om vi skal koordinere samarbejdet mellem bygherre, arkitekt og ingeniør. 
kr 1.100 pr. time
  •  

Myndighedsprojekt - lille

Hvis I skal bygge om indvendigt og ændre vinduer og døre. Vi sørger for dialog med kommunen og en gennemarbejdet ansøgning.
kr 12.000 inkl. moms
  •  

Myndighedsprojekt - stor

Hjælp til at søge byggetilladelse til om- eller tilbygning, eller ved særlige forhold på jeres grund eller i lokalplanen. Vi sørger for dialog med kommunen og en gennemarbejdet ansøgning.
kr 18.750 inkl. moms
  •  

Hovedprojekt - lille

Vi tegner et projekt, som viser håndværksmestrene, hvad der skal bygges, så de kan give tilbud på opgaven. Ud fra vores erfaring får man et bedre tilbud, hvis arbejdet er tegnet og beskrevet klart og tydeligt.
kr 27.500 inkl. moms
  •  

Tilsyn

- Indhentning og vurdering af tilbud
- Økonomistyring igennem byggeriet
- Der afsættes 6 byggemøder i byggeperioden med et kort sikkerhedsmøde ved hvert andet byggemøde (sikkerhedskoordinering er ikke indeholdt. Sikkerhedskoordinering videregives til hovedentreprenør)
- Endelig afleveringsforretning
- Mangelopfølgning
kr 1.100 pr. time inkl. moms
  •  

Tryk af tegninger

Tryk af tegninger og øvrige udlæg afregnes efter forbrug.
Efter forbrug
  •  

Andre ydelser

Eventuelle andre ydelser, herunder opfølgende møder, honoreres efter medgået tid
kr 1.100 pr. time inkl. moms
  •  

Arkitektsrådgivningens faser

Første møde1.Kontakt & idé
Skitseforslag2.Skitseforslag
Myndighedsprojekt3.Projekt til myndighedsgodkendelse ekskl. statiske beregninger
Hovedprojekt4.Kontrolmåling af eksisterende bolig
 5.Hovedprojekt – arbejdstegninger
 6.Hovedprojekt – beskrivende tilbudsliste og fællesbetingelser
Tilsyn7.Indhentning og vurdering af tilbud
 8.Økonomistyring igennem byggeriet
 9.Der afsættes 6 byggemøder i byggeperioden med et kort sikkerhedsmøde ved hvert andet byggemøde (sikkerhedskoordinering er ikke indeholdt. Sikkerhedskoordinering videregives til hovedentreprenør)
 10.Endelig afleveringsforretning
 11.Mangelopfølgning

Vilkår for rådgivning hos Stevns Arkitekterne ApS ved boligbyggeri under 200 m2

Almindelige bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistand ABR 89 er gældende.

Der er ikke indeholdt underrådgivere i dette tilbud mht. ingeniørarbejde vedr. statiske beregninger, El- og VVS-projekt. Varmetabs- og energiberegninger er ikke indeholdt.

Der tages forbehold for, at eventuel tilbygning kan realiseres jf. lokalplan og bygningsreglement m.m., og at der er normale jordbundsforhold på ejendommen.

Det forudsættes, at der forefindes tegningsmateriale over eksisterende byggeri. Der er ikke indeholdt opmåling og indtegning af eksisterende byggeri. Opmåling og indtegning foretages for medgået tid.