Stevns Arkitekterne påbegynder energirenovering af ældre andelsejendom i Vanløse

Vi har indgået et samarbejde med Andelsforeningen Grønnehøj i Vanløse om – som totalrådgiver – at renovere og forskønne ejendommen, gårdmiljøet og etablere 28 altaner.
Bebyggelsen er fra 1935, og nu er det tid til en gennemgribende renovering både mht. energi, indretning og funktion.

Det betyder bl.a., at gårdmiljøet i baggården bliver opgraderet med nye skure, belægning, græs og planter. Herved skabes et mere intimt gårdmiljø med plads til afslapning og fælles aktiviteter.

Alle facader bliver renoveret med mineraluld og et hvidt pudslag – det vil samtidig give bygningen et mere moderne udseende og en god besparelse på varmeregningen.
Alle udvendige døre og vinduer skiftes til nye med lavenergiglas, og hovedtrapper renoveres også.

Stevns Arkitekterne arbejder lige nu på højtryk på selve myndighedsprojektet, så alle godkendelser kan komme i hus, og vi kan komme i gang med forbedringerne.

Billederne her viser foreningen, som den ser ud i dag – og hvordan gårdmiljø og facader vil komme til at se ud. Sidste billede viser projektet med en ny tagetage. Den har foreningen besluttet ikke at etablere, da de økonomiske forudsætninger har ændret sig fra de første spæde tanker om renovering opstod, til hvor vi er i dag med bl.a. væsentlige rentestigninger og usikkerhed.